Blog de Josep Casajuana

Wednesday, March 22, 2006


Josep Casajuana Posted by Picasa

Thursday, February 02, 2006

L'ESTATUT DEL 2006

La constitució ahir a Madrid de la comissió mixta entre els representants del Parlament de Catalunya i els membres de la Comissió Constitucional del Parlament espanyol obre la 2ª fase de la llarga tramitació del nou Estatut. T indrem Estatut a la tardor ? Tot sembla portar a una resposta afirmativa . Perquè els socialistes volem el nou Estatut ? 1.Perquè Catalunya disposi de molts més recursos amb un sistema de finançament just transparent i solidari. 2.Perquè Catalunya gestioni els ports i els aeroports. 3.Perquè Catalunya gestioni les autoritzacions de treball dels immigrants. 4.Perquè Catalunya gestioni els ferrocarrils de rodalies . 5.Perquè el Tribunal Superior de Justícia ribunal de Catalunya sigui la última instáncia judicial . .6.Perquè Catalunya gestioni les beques en l ensenyament obligatori 7.Perquè Catalunya gestioni la inspecció de treball 8.Perquè la Generalitat tingui participació en la decisió de l´Estat sobre inversions en grans infraestructures i equipaments culturals 9. Perquè el català tingui la màxima protecció i ningú no sigui discriminat per raons de llengua. 10. Perquè Catalunya vegi reconeguda la seva singularitat nacional i els seus drets històrics Encara no s´ha acabat la tramitació parlamentària ,però la gran majoria de forces parlamentáries ja tenim decidit el sentit del nostre vot. Comptat i debatut la transacció efectuada sobre el text de nou Estatut d´Autonomia de Catalunya , aprovat pel Parlament de Catalunya el dia 30 de Setembre del 2005 , entre els diputats del nostre Parlament i els parlamentaris del d´Espanya ha aportat una millora substancial respecte a l´Estatut de l´any 1979 i , també, respecte al del 1932 acordat en una `epoca en teoria més favorable com va ser durant la 2ª República espanyola. El president del Consell de Ministres espanyol , Manuel Azaña , va dir en el debat de la discussió de l´Estatut de lány 1932 en el Congrés dels Diputats:"NADIE TIENE EL DERECHO DE MONOPOLIZAR EL PATRIOTISMO,Y NADIE TIENE EL DERECHO EN UNA POLÉMICA DE DECIR QUE SU SOLUCION ES LA MEJOR PORQUE ES LA MAS PATRIOTICA. SE NECESITA QUE ,ADEMAS DE PATRIOTICA SEA ACERTADA" Hem vençut les forces del no, diverses i amb objectius diferents ,però no podien coincidir en el vot negatiu i en arrencar la il.lusió i la necessitat d´aquest gran acord per a Catalunya. L´immobilisme ,el centralisme, el radicalisme estèril, podien compartir el "no" a Catalunya,però no podien aturar Catalunya ni els seus anhels de més autogovern i millor finançament en el marc d´una Espanya que volem federal. Nosaltres els federals ,els socialistes de Catalunya, aquells que volem una Espanya fraternal i federal ,aspirem a continuar abraçant-nos entre tots els pobles d´Espanya , des del respecte , des de la diversitat , des de la pluralitat i des de la llibertat . " Així com aspirem -deia la Manuela de Madre el 30 de setrembre proppassat-en aquest Estatut que el català sigui la llengua comuna aquí, respetamos y estimamos también la lengua aquí de muchos catalanes que no tienen como lengua de uso habitual el catalán , y que es, a la vez, la lengua común de todos los pueblos de España." L´Estatut ha de ser l´eina per a assolir els projectes de la societat catalana d´avui. El gran repte econòmic i polític de Catalunya és crear un espai econòmic i polític potent i nuclear-lo . Avui hi ha una competència real entre territoris ,real,econòmica i política.Nosaltres simplement volem ser un dels territoris nuclears d´Europa. En aquesta Europa que séstà obrint hi ha una recomposició dels actors, del terreny de joc. I els actors han de recompondre les seves estratègies .Nosaltres ,només amb Catalunya, no arribarem a ser la Catalunya que voldríem ser. Si anem sols ,quan ens està permès anar més enllà de fronteres,perquè de fronteres no n´hi han, no faríem res. Es molt important això que es diu a la declaració del preàmbul ,precisament de la necessitat de crear un territori més ampli , en el qual nosaltres puguem d´alguna forma assumir els nostres projectes i realitzar-los.